Ο πρωθυπουργός πρέπει να μιλάει κατανοητά Ελληνικά.

Οι άνθρωποι συνεργάζονται όταν νιώθουν εμπιστοσύνη. Και νιώθουν εμπιστοσύνη όταν καταλαβαίνουν. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να συμβεί αυτό:

να λέει ο πολιτικός στον πολίτη με ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ τι κάνει. Δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολιτικό και τον πολίτη.

Λόγια που χτίζουν την εμπιστοσύνη είναι:

  1. Ο ΕΝΦΙΑ του 2016 θα πάει στο χρέος.
  2. Τα μισά λεφτά από τα ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ του 2016 θα πάνε στο στρατό.
  3. Ο νέος φόρος για τα ΤΣΙΓΑΡΑ θα πάει στα νοσοκομεία.

Λόγια που καταστρέφουν την εμπιστοσύνη είναι:

  1. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 2,66 τοις εκατό.
  2. Θα πετύχουμε την απομείωση του χρέους.
  3. Η Moody’s μας αναβάθμισε στο επίπεδο 3Β.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να μιλάει κατανοητά Ελληνικά.

 

Back to Top